Tag Archive for: Harstad

En måte å ta store bilder på er å ta gigapixelbilder.
Se på denne siden : www.gigapan.com og søk fks på Harstad å se bilder tatt av Trygve og meg. Det er en
morsom måte å fotografere på oh kan glede mange som liker å zoome seg inn for å se på detaljer.
Litt ekstra utstyr kan være til hjelp slik at overlappingen på  bildene blir bra.

Her er en direktelink til gigapixelbilde fra Harstadbotn

Jørn H