NSFF

Norsk Selskap for Fotografi

Som medlem i Harstad Fotoklubb blir du automatisk medlem av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF).

NSFF ble stiftet 17. desember 1927 og er paraplyorganisasjon for norske fotoklubber. Den 01.01.2013 opphørte Norges Amatørfilmforbund (NAFF) som eget forbund, og medlemmene ble innlemmet i filmutvalget i NSFF.

NSFF er medlem av FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique). Via FIAP er det mulig for våre medlemmer å delta i en stor mengde internasjonale konkurranser (Salonger). En oversikt over disse finnes her: Oversikt over internasjonale konkurranser (Salonger)

  • NSFF skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet
  • NSFF skal gjennomføre fotorelaterte aktiviteter for enkeltmedlemmer slik at de får økt fotoglede og fellesskap ut over egen klubb
  • NSFF skal ha tilbud for medlemsklubbenes tillitsvalgte slik at de kan forenkle og forbedre driften av egen klubb

Les mer på : www.nsff.no