Hvem vi er

Harstad Fotoklubb

Vår nettstedsadresse er: https://www.hafk.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Personopplysningen du oppgir blir brukt internt i klubben og lagret i vårt medlemsarkiv. Kun styre- medlemmer som har signert klubbens taushetserklæring har tilgang til opplysningene. Opplysningene slettes innen 30 dager etter utmeldelse.

Fotografier som tas under klubbmøter og andre klubbaktiviteter lagres i klubbens database for bruk til promotering av klubbens aktiviteter.

Klubben er medlem av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) og deler følgende opplysninger; fornavn, mellomnavn, etternavn, fødselsdato, telefon, e-post adresse og intern stilling i klubben.

Klubbens leder er ansvarlig for personopplysningene i klubben.

Innmeldingsskjema lagres i klubbens medlemsdatabase.

Fra våre medlemmer innhenter vi fornavn, mellomnavn, adresse, mobil telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlige tilskudd til drift i organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysningene til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer m.m. Ved avsluttet medlemskap slettes dine opplysninger.