Vi har en salgsutstilling i lokalene til Spesialistklinikken, og vi får også låne møtelokaler til styrearbeid.