Oversikt over deltakerne

Vi garanterer ikke at listen er 100% ajourført til en hver tid, men vi forsøker å holde den så oppdatert som mulig frem mot arrangementet.

Alle som deltar vil treffe disse spennende menneskene:

Kenneth Björken
Eivind Nilsen
Trygve Selmer
Knut Olsen
Bjarte Hoff
Willie jarl Nilsen
Veronika sund
Tom Strande
Ole Kristian Lundberg
Håvard Wang
Ørjan Jansson Håkonsen
Reidar Trekkvold
Einar Karlsen
Linda Mathisen
Patty Thorbergsen
Lise Marie Mathisen
May Kristin Klausen
Rune Leines
Renate Jensen
Siv Asplund Blix
Vebjørn Kleiving

Ottar Kristoffersen

Ulf Antonsen