Bestemmelser om fotografering og publisering av foto.

Et tema som ofte er oppe til diskusjon er hvilke bestemmelser som regulerer fotografering og publisering av foto.

Begrensninger og rettigheter er gitt i lover, regelverk og dommer i rettsystemet. I tillegg har emnet en etisk side som også må vurderes.

Gisle Hannemyr (norsk forsker og kommentator innen informatikk, især internett, og er medlem av regjeringens personvernkommisjon) har gitt en grundig og forståelig gjennomgang av temaet på sin nettside om opphavsretten til digitale medier.