Årsmøtet m.m.

Harstad Fotoklubb gjennomførte nylig årsmøte på Trondenes Historiske Senter.

Vi har fått nytt styre, som består av:

  • Leder: Trygve Selmer
  • Styremedlemmer: Renate Jensen, Lise Marie Mathisen, Ørjan Håkonsen og Widar Olsen
  • Varamedlem: Geir Nygård

Vi besluttet at eget lokale hvor vi har mulighet til å oppbevare og benytte studioutstyr skal være en prioritert oppgave inneværende år. Årsmøtet besluttet derfor at kontingenten fortsatt skal lyde på kr. 500,- pr år i 2013. (250 for ungdomsmedlemmer)

 

Vårt medlemsmøte for februar ble gjennomført rett etter årsmøtet. Her ble det utnevnt 2 nye æresmedlemmer i klubben. Knut Olsen og Stig Gudbrandsen. De har begge lagt ned betydelig innsats som har kommet klubben til gode, over flere år.

Vårt medlemsmøte for februar ble gjennomført rett etter årsmøtet. Her ble det utnevnt 2 nye æresmedlemmer i klubben. Knut Olsen og Stig Gudbrandsen. De har begge lagt ned betydelig innsats som har kommet klubben til gode, over flere år.

 

[fb_button]