Workshop – lyssetting

 

Workshop med tema lyssetting og modellfotografering

Temaer:

Sette opp og bruke studio

Bruk av blitz

Portrettfote

++++++++

 

Komiteen vil komme med mer informasjon