Workshop arkitekturfoto

Klubben har påtatt seg å fotografere Harstad havn. Detaljer om oppdraget finner medlemmene på Facebooksiden for medlemmer.

I forbindelse med dette kan medlemmer som har meld seg på prosjektet delta på workshop for arkitekturfoto ledet av arkitekturfotograf Tove Lauluten.

Fredag kl. 17:00 – 20:00

Lørdag kl. 10:00 – 17:00 (pizza på Peppes kl. 19:00)

Søndag kl. 10:00 – 16:00

Detaljert informasjon til deltakerne gis annet sted.