Videregående kurs i fotografering [Harstad]

NB: Dette er IKKE en klubbaktivitet, kun ment som informasjon om et interessant kurs i nærområdet.