Siste frist for innsending av saker til Årsmøtet 2023

Saker som skal behandles på Årsmøtet må være styret i hende innen 21. januar