Når

9. mars 2022    
18:00 - 21:00

Hvor

Bygdestua, Ervik, Harstad
Ervika, Harstad

Arrangementstype

Medlemsmøte Bygdestua kl. 1800

Tema:

Styret informerer.

Bedømmelse av bilder.

Månedens bilde.