Medlemsmøte Bygdestua kl. 1800

Tema:

Styret informerer.

Bedømmelse av bilder.

Månedens bilde.