Medlemsmøte

Medlemsmøte 9.3.16 kl 18.00 på THS
Saksliste

Oppdatering av avtalen med HT
Info om nytt lokale
Truls Haugsmark informerer om årshjulet

Kaffepause – ta med termos med kaffe eller te

Presentasjon fra Svalbard v/ Tom Strande
Månedens bilde v/Patty Thorbergsen

Husk innlevering av månedens bilde for mars med tema ”High eller low key”. Innlevering innen klokka 21.00 søndag 6. mars til patty@thorbergsen.com

Velkommen skal du være!