Når

8. mars 2020    
00:00 - 20:00

Arrangementstype

Tema for månedens bilde mars 2020 er «Bevegelse». Innleveringsfrist: 08. mars. Mail med mer informasjon om innlevering m.m. sendes ut til medlemmene i forkant av fristen.