Klubben inviterer til en felles fotokveld der medlemmene samles og arbeider med et tema. Kveldens tema bestemmes av kamerakveldgruppen og offentliggjøres så snart tema og sted er bestemt.