Når

22. april 2020    
18:00 - 20:00

Arrangementstype

Klubben inviterer til en felles fotokveld der medlemmene samles og arbeider med et tema. Kveldens tema bestemmes av kamerakveldgruppen og offentliggjøres så snart tema og sted er bestemt.