Klubben inviterer til en felles fotokveld der medlemmene samles og arbeider med et tema. Kveldens tema blir grunnleggende innføring/gjennomgang av Lightroom