Julemessen

Harstad fotoklubb deltar med stand på Julemesse i Stangneshallen

  • Utstilling
  • Informasjon om klubben og dens aktiviteter (verve medlemmer)
  • Mobilt studio, vi tar julekortbilder som skrives ut der og da.

Vaktliste settes op av arrangementskommite