Innleveringsfrist til Månedens bilde

Innleveringsfristen for å delta i «Månedens bilde» er normalt søndag kl. 2100 før månedens medlemsmøte.

Sjekk på Facebooksiden for medlemmene om det er forandringer for denne måneden. Du finner det aktuelle temaet samme sted, eller her.