,

Innføring i bruk av fotostudioet

Innføring i bruk av fotostudioet.

Dette møtet gir grunnleggende innføring i å bruke fotostudioet. Målet er at brukerne skal kunne bruke utstyret og studioet på en slik måte at det ikke oppstår skader på utstyr/studio.
Å ha deltatt på en slik gjennomgang er en betingelse for å stå som leietaker av studioet. Et «godkjent» medlem kan ha med seg personer som ikke er godkjente, men da er den godkjente leietakeren ansvarlig for at utstyret behandles i tråd med opplæringen som er gitt.

Denne innføringen er ikke et kurs i lyssetting, bruk av modeller o.s.v.

Sted: Klubbens fotostudio.