Frist for Årsmøtesaker

I dag er siste frist for Årsmøtesaker. Saker til Årsmøtet må være styret i hende i dag.