Årsmøte Harstad Fotoklubb

Velkommen til Årsmøtet for Harstad fotoklubb.

Frist for mottatte forslag til Årsmøtet er 03. februar. Saksliste og dokumenter blir tilgjengelig for medlemmene 1 uke før møtet.

Sted/tid: Bygdestua i Ervika kl. 19:00