Årsmøte / Årsfest

Fotoklubben inviterer til Årsmøte med påfølgende Årsfest på Tonehuset, (Asbjørn Selsbanes gate 8, 9405 Harstad) kl. 18:00.

Formell innkalling og frister for innlevering av forslag til årsmøtesaker vil bli sendt ut til medlemmene i forkant av Årsmøtet.