,

Årsmøte/Årsfest

Styret har bestemt dato/sted for Årsmøtet og Årsfest.

Det må tas forbehold om endringer som kan komme som en følge av utviklingen av koronapandemien.

Innkalling til Årsmøtet vil komme i henhold til vedtektene til klubben. Der vil du finne detaljer om arrangementet.

Dato: 12.februar 2021

Sted: DNT turlaghuset ved Folkeparken.

Med tanke på den pågående koronasituasjonen må vi ta denne på alvor. Dette medfører at arrangementene kan bli utsatt eller planlagt gjennomført på annen måte.